Job Ofri pou ajan asosye administratif yo

282

Job Ofri pou ajan asosye administratif yo

Konpayi espesyalize nan transpò wout, maritim ak transpò piblik, rechèch pou bezwen li yo yon:

Asosye Administratif

DESKRIPSYON FONKSYON AN:

 • Ofri tout devwa skretè: kriz malkadi, enskripsyon, transmisyon lèt, depoze;
 • Asire estanda a: resepsyon, entèlijans ak transmisyon nan apèl;
 • Ofri lòd ak founiti pou founiti biwo;
 • Etabli lòd achte
 • Se an chaj tablo afichaj la, enfòme epi fè desen li si sa nesesè;
 • Se responsab pou pran nòt nan reyinyon yo ak expédition minit yo bay moun yo konsène;

KONDISYON POU Pozisyon ...

 • Gen omwen yon Bacc + 2 nan Administrasyon / Sekretarya / Jesyon;
 • Gen omwen 2 ane eksperyans pwofesyonèl nan yon pozisyon ki sanble;
 • Lè ou bileng se yon avantaj;
 • Gen yon bon konesans sou metòd jesyon envantè;
 • Konnen kijan pou pran nòt ak mèt teknik ekri rapid;
 • Se pou ou rijid ak òganize, menm jan tou demontre yon bon nivo òtograf ak ladrès solid ekri;
 • Fè yon bon lide nan sentèz, sans nan relasyon;
 • Fè sekrè ak koutwazi.

Kòmanse dat: le pli vit ke posib.

Post ki baze nan Douala.

Pou aplike: ou yo mande yo voye aplikasyon yo (CV detaye ak prèv eksperyans nan pwofesyonèl

pa lapòs marcyoan21@gmail.com

Dat limit: Madi 26 Novanm 2019 èdtan.

Se sèlman kandida chwazi pou fè tès / entèvyou yo pral kontakte.

Dosye san siksè yo pral anrejistre nan baz done nou an pou rekritman posib.

Kòmantè yo fèmen.