Ofri Travay Pou Ajan Asosye Administratif

345

Ofri Travay Pou Ajan Asosye Administratif 

Konpayi ki espesyalize nan wout, transpò maritim ak transpò piblik, se kap chèche yon:

Administratif Asosye

DESKRIPSYON FONKSYON:

 • Fè tout travay sekretarya: antre, anrejistreman, transmisyon lèt, ranpli;
 • Asire tablèt la: resepsyon, enfòmasyon ak transmisyon apèl;
 • Asire lòd ak ekipman pou founiti pou biwo;
 • Etabli lòd acha;
 • Li responsab tablo avi a, enfòme li epi rafine li jan sa nesesè;
 • Se an chaj pou pran nòt pandan reyinyon yo ak voye rapò a bay moun ki konsène yo;

KONDISYON POU TRAVAY.

 • Fè omwen yon Bacc + 2 nan Administrasyon / sekretarya / jesyon;
 • Fè omwen 2 zan eksperyans pwofesyonèl nan yon pozisyon ki sanble;
 • Lè ou bileng se yon avantaj;
 • Fè yon bon konesans nan metòd jesyon envantè;
 • Konnen ki jan yo pran nòt ak metrize teknik ekri rapid;
 • Fè serye ak òganize, osi byen ke demontre yon bon nivo nan òtograf ak ladrès fò ekri;
 • Fè yon bon lespri sentèz, sans relasyon an;
 • Fè diskrè ak koutwa.

Kòmanse dat: Osito ke posib.

Pozisyon ki baze nan Douala.

Pou aplike: yo mande w pou voye aplikasyon (CV detaye ak prèv eksperyans pwofesyonèl

lapòs bay marcyoan21@gmail.com

Dat limit: Madi 26 Novanm, 2019 nan 15 p.m.

Se sèlman kandida yo chwazi pou tès / entèvyou yo pral kontakte.

Dosye yo san siksè yo pral anrejistre nan baz done nou an pou rekritman posib.

Kòmantè yo fèmen.