Deskripsyon:

Òf estaj

travay: ede yerachi a nan tout travay (administratif, Sekretarya, maketing, fè makèt, elatriye) reskonsab ou, trainee.

avantaj: gen yon laptop, dwe dinamik, volontè ak aktif sou rezo sosyal yo.

dire: 3 mwa renouvlab.

endemnite fen-nan-pwobasyon si fini estaj.

ranpli: lèt motivasyon prezidan gwoup la, cv, cni kopi, kopi diplòm dènye a, plan kote lakay ou.