Deskripsyon:

Ofri estaj

travay: ede yerachi a nan tout travay yo (administratif, sekretarya, maketing, fè makèt, elatriye) reskonsab ou, trainee la.

avantaj: gen yon laptop, dwe dinamik, volontè ak aktif sou rezo sosyal yo.

dire: 3 mwa renouvlab.

fen alokasyon pou estaj si estaj la reyisi.

dosye: kouvèti lèt bay prezidan an ak chèf egzekitif ofisye nan gwoup la, cv, kopi cni, dènye kopi diplòm, kat kote adrès kay la.