Yon fanm te soufri yon maladi enkoni pou ane sa yo 10, travayè dekouvri li te anpwazonnen

Medikaman modèn ka trè avanse, men sa pa vle di ke doktè gen repons pou tout bagay. Anpil pasyan yo misdiagnosed ak kèk nan yo dekonsèrte pwofesyonèl ak sentòm misterye yo.

Yon fanm te soufri yon maladi enkoni pou ane sa yo 10, travayè dekouvri li te anpwazonnenBranislav Nenin / Shutterstock.com

Moun ka pase mwa e menm ane san yo pa konnen sa ki nan mal ak yo. Kathi Wilson, 41, ki soti nan Indiana, se te youn nan yo.

Yon maladi misterye

Pandan long ane 10, Kathi Wilson te soufri akòz yon maladi ki te fè li santi li fatige anpil. Jenn fi a nan ane 41 pa t 'kapab mache byen, li te menm sèvi ak yon baton.

Sentòm li yo, ki gen ladan doulè nan misk ak malèz, yo te vin pi mal sou tan ak pesonn pa te gen okenn lide ki sa ki te mal avè l '.

Doktè Wilson la te anbarase paske li pa t ka konprann poukisa pasyan li te santi li malad konsa. Kathi te eseye anpil medikaman, men pa gen anyen ki te ede. Li te pare pou l renmèt jiskaske yon ekip kay yo te sove lavi li.

Travayè yo, ki te anplwaye pou renove twalèt fanm lan, te dekouvri ke chofaj ak chofaj dlo nan kay li pa te byen enstale. Sa a lakòz yon ti kras fwit nan monoksid kabòn.

Mwen kontinye gaye pawòl la. Mwen pa janm vle wè yon moun ap viv sa fanmi mwen ak mwen te viv. Sentòm mwen yo pa te limite a sa yo ki nan yon grip la. Mwen plede ak latranblad, byen souke, lestomak nan vant, espasm janm, pa gen okenn kowòdinasyon oswa balans, memwa mwen echwe, epi mwen toujou te santi tankou yon bwouya. Konfonn, tèt vire, limyè-te dirije, ak lis sa a ta ka kontinye sou pou jou. Li pa te jis yon fwit monoksid kabòn, men tou yon fwit gaz natirèl. Ekspozisyon nan tou de ka lakòz vizibilite ... Plis ...

Klè, gaz la san odè, ki gen repitasyon pou yo te yon asasen an silans, te anpwazonnen tou dousman Wilson. Apre travayè yo te rezoud pwoblèm nan, Kathi te retounen nan yon lavi nòmal e kounye a li kontan, an sante e li plen enèji.

Kouman pou pwoteje fanmi ou kont anpwazònman monoksid kabòn

Asire ou ke ou gen tcheke sistèm chofaj kay ou regilyèman pa yon pwofesyonèl. Pa itilize gri chabon, fou oswa recho gaz pou chofaj.

Yon fanm te soufri yon maladi enkoni pou ane sa yo 10, travayè dekouvri li te anpwazonnenRalf Geithe / Shutterstock.com

Fè atansyon ak sentòm anpwazònman monoksid kabòn, ki enkli vètij, anvi vomi, maltèt, fatig, somnolans, ak vomisman. Si sentòm sa yo rive, soti deyò osito ke posib epi rele sal ijans lan.

Atik sa a te parèt an premye FABIOSA.FR