Fimen sispann: poukisa fanm reyisi mwens pase gason?

[Social_share_button]

Kite fimen se pafwa yon defi difisil pou reyalize kòm dejwe gen yon efè pwisan.

Nan fè fas a sispansyon fimen, fanm ak gason pa gen chans yo menm nan siksè. Rezon ki fè yo:

Enstiti Nasyonal pou Abi Dwòg, yon Ameriken, estime ke fanm yo genyen 31 mwens chans pou yo kite fimen avèk siksè pase gason.

etid la te kondi ak moun fimen 177 ki moun chèchè yo te montre seri imaj pou de semèn.

Fi gen plis estrès

Analiz reyaksyon fimè ak fimè pou imaj sa yo montre ke fimè yo gen plis estrès, plis emosyon negatif ak yon bezwen fimen yon sigarèt pi gwo apre l ap gade yon imaj estrès pase gason.

An reyalite, fanm fimen plis lè yo ensiste pase gason epi yo genyen 31 mwens chans pou siksede Fimen sispann, menm jan yo gen mwens reseptif pou ranplasman nikotin.

Pa gen sigarèt plis fimen nan yon jou

Si fanm fimen plis an repons a estrèssepandan, yo pa fimen plis pandan jounen an pase gason. Senpleman, estrès fè yo fimen pi bonè.