Fimen sispann: poukisa fanm reyisi mwens pase gason?

[Social_share_button]

Kite fimen se pafwa yon defi difisil pou reyalize kòm dejwe gen yon efè pwisan.

Fè fas ak sispann fimen, fanm ak gason pa gen menm chans pou yo reyisi. Rezon ki fè yo:

Enstiti Nasyonal pou Abi Dwòg, yon Ameriken, estime ke fanm yo genyen 31 mwens chans pou yo kite fimen avèk siksè pase gason.

etid la te pote soti ak 177 moun ki fimen epi ki te montre seri de imaj pa chèchè yo pou de semèn.

Fi gen plis estrès

Analiz de reyaksyon yo nan fimè imaj sa yo montre ke fimè yo gen plis estrèsplis emosyon negatif ak yon bezwen fimen yon sigarèt pi gwo apre l ap gade yon imaj estrès pase gason.

Vreman vre, fanm yo fimen plis lè yo ensiste pase gason epi yo genyen 31 mwens chans pou siksede Fimen sispann, menm jan yo gen mwens reseptif pou ranplasman nikotin.

Pa gen sigarèt plis fimen nan yon jou

Si fanm fimen plis an repons a estrèssepandan, yo pa fimen plis pandan jounen an pase gason. Senpleman, estrès fè yo fimen pi bonè.